לאנונימי

מנוע מרכזי והנעה אחורית ? אז זאת רק ספירנט במעטפת, הקשר בינה לבין הספרינט הרגילה הוא כמו הקשר בין הרנו 5GT לבין הרנו 5 2TURBO או ה 205GTI ל 205T16,